Защо се прозяваме?


Когато сме в компания и ни се иска да се прозеем, етикетът изисква да потиснем прозявката. А всъщност това е толкова приятно усещане!

От друга страна широко разпрoстраненото схващане е, че това е сигнал да се отправим към леглото, но прозяването си остава загадка за учените. Те все още не са напълно сигурни защо го правим. 

Едно от обясненията е, че актът на прозяване помага да поддържаме температурата си на стабилно ниво и охлажда мозъка ни. Но това си остава теория.

Друга загадка е защо нашите прозявки изглежда се прихващат. Колко често сте се прозявали, дори и да не сте уморени, само защото някой друг наблизо го прави?

Изследване предполага, че това зависи от способността на нашия мозък да съпреживява заедно с хората около нас.

Интересното е, че изглежда, че шимпанзетата също се копират като хората, когато се прозявят.

Но защо това се случва все още не е установено със сигурност.