Зеленият чай кара раковите клетки да се самоунижощат


Летливо вещество в зеления чай може да унищожи раковите клетки, като ги кара да произвеждат молекули на протеина p53. Той отговаря за проверката на цялостния геном. До такъв извод стигнаха американски учени, чиито резултати от изследванията са публикувани в научното списание „Nature Communications”.

Генът р53 контролира производството на протеин, който отговаря за механизма на самоунищожение на клетките, ако в тяхното ДНК се появят сериозни увреждания. На мутациите в този ген се дължи появата на различни видове туморни заболявания. Освен това те са и причината раковото образувание да се съпротивлява значително по-успешно на химиотерапията.

В някои случаи генът р53 остава невредим, но активността му намалява заради мутации в други участъци на ДНК. Към него спада генът MDM2, който защитава здравите клетки от случайна смърт, като неутрализира „излишните” молекули на протеина р53. Учените се опитват да изяснят как е възможно р53 да бъде активиран отново и да потиснат другите гени, надявайки се раковите клетки да се самоунищожат.

Изследването показало, че тази роля може да изпълни веществото EGCG (епигалокатехин галат), което се съдържа в листата на зеления чай и в други растителни хранителни продукти. EGCG е мощен антиоксидант, който може да потисне възпалението в организма на хора и животни.

По време на експериментите учените установили, че молекулите на EGCG се свързват активно с р53, в резултат на което този протеин се активира, а раковите клетки се унищожават.

Те открили, че протеинът p53 може да свързва молекулите на EGCG в същата точка, където е прикрепен протеинът MDM2, който е отговорен за разграждането на собствените му молекули. В резултат на това концентрацията на p53 в раковите клетки се увеличава и включва в тях програма за самоунищожаване.

Благодарение на резултатите от проучванията, EGCG ще може да се използва като основа за нови видове лекарства против рак, които да въздействат дори на най-устойчивите тумори, при които активността на протеина p53 е потисната максимално.