Пушачите в България със стаж повече от 20 години


Национално представително проучване показва тревожни данни за нагласите и нивото на разпространение на тютюнопушенето у нас.

Според данните близо половината пушачи в България пушат повече от 20 години и нямат намерение да променят вредния си навик, а средното потребление е 14 цигари на ден.

За 44% от пушещите фабрични цигари през последните 12 месеца, средната продължителност на употреба е над 20 години. Данните от проучването проведено през февруари-март 2020 г. сред пълнолетното население (19-64 г.) по поръчка на Националната пациентска организация, сочат, че най-дългата продължителност на употреба на фабрични цигари е при възрастови групи 45-54 г. и 55-64-г. - 81% и 90% от тях, съответно, пушат над 20 години. 8% от пушачите във възрастова група на 19-24 годишните казват, че пушат от 6-10 години, което означава, че някои от тях са започнали да пушат преди да навършат законоустановената възраст за пълнолетие (18 години).

Мъжете пушачи средно пушат по 16 къса на ден. Средният брой цигари е по-висок при мъжете (средно по 16 цигари на ден), отколкото при жените (по 12 цигари на ден). Дневното потребление на цигари е по-ниско в групата на 19-34-годишните в сравнение с групите на възраст над 35 години.

Преустановяването на тютюнопушенето е предимно лично решение. Бивши пушачи, наречени така, тъй като са спрели да пушат преди повече от 12 месеца, са помолени да посочат причините и начините на отказ (основно спиране на пушене на цигари): 86% казват, че са взели сами решението, 11% твърдят, че са били повлияни от други хора. 44% са спрели да пушат заради ефектите върху тях самите, 27% – заради разходите, а 7% – заради ефектите върху околните.

Начините за преустановяване на тютюнопушенето са предимно чрез спиране отведнъж (63%), следван от постепенно намаляване до пълното спиране (31%).

Само 3% и 1% са ползвали съответно никотин-заместваща терапия и специализирана консултация с медицински експерт за отказ от пушене. 58% от бившите пушачи са спрели да пушат при първия си опит, докато останалите са опитвали повече пъти, като 20% са опитвали по 2-3 пъти, а 5% повече от 3 пъти. 37% заявяват, че са опитвали в миналото да откажат пушенето, но без успех. А нито един от пушещите през последните 12 месеца не е заявил намерение да спре употребата на фабрични цигари. В проучването е събрана информация от три групи (пушачи – основно на цигари, потребители на нагреваеми тютюневи изделия и потребители на електронни цигари) относно поведението, намеренията и действията им във връзка със спиране на употребата на съответния продукт през последните 12 месеца, като въпросите се отнасят конкретно относно основния им продукт. И докато 10% от потребителите на нагреваеми тютюневи изделия и 8% от потребителите на електронни цигари са потвърдили намерение за спиране на употреба на съответния продукт, нито един от групата на пушачите не е потвърдил план за спиране на пушенето.